Famaj E-istoj‎ > ‎

Miĥail SOLOVJEV

Miĥail SOLOVJEV (solovjov), ruso, juĝisto (de 1900 en Rusujo, de 1926 en Jugoslavujo en Novi Sad). Naskiĝis en la 26-a de oktobro 1874 en Odessa. Estis prezidanto de Amatora Fotografa Societo en Odessa. instruis jurajn sciencojn en gimnazioj ktp. Esperantisto de 1889, sub n-ro 411 laŭ Zamenhofa Adresaro. Prezidanto de Esperanto-Societo en Kiŝinev de 1913. Prezidanto de Esperanto-Societo en Odessa. UEA-delegito en Kiŝinev kaj Odessa, poste en Petrovaradin, Jugoslavio. Verkis lernolibron kun du vortaroj. En „La Esperantisto“ de W. H. Trompeter li aperigis anekdotojn, versaĵojn, tradukaĵojn, ekz. en 1892 „Tri Palmoj“ de Lermontov; tiu ĉi versaĵo kaj la „Plendo“ estis elektitaj de L.L. Zamenhof por la Fundamenta Krestomatio. Poste aperis de li versaĵoj originalaj kaj tradukaĵoj de Heinrich Heine, Majkov, Lermontov, Vladmir Iliĉ, Puŝkin en „La Revuo“, Literatura Mondo, „Bizantio“, Heroldo de Esperanto, „La Suda Stelo“ kaj „Konkordo“.

Bibliografio

Anekdotoj
Versoj
  • Plendo (el Fundamenta Krestomatio)
Tradukaĵoj