Memorilo al esperantisto

Esperantisto estas nomata ĉiu persono,
kiu scias kaj uzas la lingvon Esperanto tute egale por kiaj celoj li ĝin uzas.
Apartenado al ia aktiva societo Esperantista por ĉiu Esperantisto
 estas rekomendinda, sed ne deviga.