Kalendaro de esperantisto                        Esperanto-festotagoj.
                         — Internaciaj festoj, kiuj speciale valoras por esperanto-komunumo.
                         — Esperanta renkontiĝo.