El Ŝevĉenko

Esperantigis S. Vajnblat

Testamento

 

Post la morto enterigu

Min en lando mia

Meze de senlime vasta

Step’ ukrainia,

Ke mi povu vidi kampojn

Kaj de Dnipro fluon,

Ke mi povu aŭdi ĝian

Laŭtan muĝan bruon.

 

Kiam el Ukrainio

Portos ĝi en maron

Malamikan sangon… tiam

Montojn kaj kamparon

Mi forlasos kaj al Dio

Fluas, ĉar bezonas

Mi lin preĝi. Sed ĝis tiam

Dion mi ne konas.

 

Enterigu min, ribelu,

Rompu la ĉenerojn

Kaj aspergu malamika

Sango la liberon.

Kaj en granda familio

Nova kaj libera

Ne forgesu rememori

Min per vort’ tenera.

 

 1981Bruegas, ĝemas Dnipro vasta

 

Bruegas, ĝemas Dnipro vasta

Kaj muĝas la kolera vent’,

Fleksiĝas la salik’ elasta,

Leviĝas ond’ ĝis firmament’.

 

Kaj pala luno ne kuraĝis

Elveni tuta el nubar’,

Jen dronis ĝi, jen ĝi elnaĝis

Simile al boat’ en mar’.

 

Ne kantis dume fruaj kokoj,

Silentis ĉio ĝis maten’.

Aŭdiĝis nur noktuaj vokoj

Kaj laŭte knaris la fraksen’.


1981