Plendo

          Morto! . . . ĉio jam finita!
          Kie estas do feliĉo?
          Kie gloro promesita?
          Mia korpo nun—dediĉo
          Al la vermoj, al putrado;
          La animo bona, saĝa—
          La ofer' de l' neestado!
          Ĝin severa kaj sovaĝa
          La sendanka, senmemora,
          En la tempo de vivado
          La servema kaj fervora,
          Senanima societo
          Ekforgesos nun por ĉiam,
          Kaj eĉ ĝemo kaj larmeto
          Memorigos min neniam! . . .