Versoj de ORAJEVSKAJA

Meze de somero

Arde suno brilas,
Maturiĝis bero.
Sonore ektrilas
Mezo de somero.

Pensojn malakrigas
Varmo sen pluvero.
Apud korto migras
Mezo de somero.

Sub la sun' impresas
Herboj kaj rivero.
Vizaĝon karesas
Mezo de somero.

Laŭda mencio en Liro-2000

Vintro

Dormas neĝamasoj ondaj
kaj arbustoj en la kort'.
Kiel blankbarbuloj oldaj
Stakoj staras sur la bord'.

Apudkuras voj' rumora,
malaperis pala sun'.
Kiel se gardist' rigora
la felĉapa venis lun'.

Erupciis svarme steloj
sub la vasta noktkupol'.
Sur viburn' kun ruĝaj beroj
revas pri maten' pirol'.